Çoban Oğulları Beyliği

M. Yaşar YÜCEL

Öz


XIII. yüzyıl sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Devletinin kuvvetten düşmesi üzerine Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bir takım beylikler ortaya çıkmıştır. Makalede, bu beyliklerden biri olan Hüsameddin Çoban Bey'in Kastamonu bölgesinde kurduğu beyliğinden bahsedilmiş ve bu siyasî oluşumun tarihi ile hâkimiyet alanına giren bölgenin Türkler tarafından fethi anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Tarih; Selçuklu Devleti; Anadolu Selçukluları; Beylikler; Çoban Oğulları Beyliği

Tam Metin:

PDF