Anadolu’daki Yeniçerilerin Düzensizliği ile İlgili Belgeler ve İzmir’de Yeniçeriliğin Kaldırılması Hakkında Bir Belge

Yücel ÖZKAYA

Öz


Makalede, 19. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı ordusunun asli gücünü oluşturan Yeniçerilerin, Osmanlı Devleti’nin siyasi ve ekonomik yönlerden gerilemeye ve küçülmeye başlamasıyla bozulma sürecine girmesinin nedenleri tartışılmış ve Turnacıbaşı Abdurrahman’ın hazırladığı belge ile örneklendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı İmparatorluğu; Osmanlı Ordu Teşkilatı; Yeniçeriler; Yeniçeri İsyanı; İzmir

Tam Metin:

PDF