Rus Hakimiyeti Altında İdil-Ural Ülkesi (Eski Kazan Hanlığı ve Başkurt İli) (XIX. Yüzyıla Kadar)

Akdes Nimet KURAT

Öz


Makalede, konu; Rus idare sisteminin kuruluşu, Kazan ilinin Ruslar tarafından sömürge haline getirilmesi, "Yasak" (vergi) ler, mükellefiyetler ve yeni sosyal durum, İdil boyu ve Başkurt ilinin Rusların eline geçişi, İdil boyunun Rusların eline düşmesinin Türk - İslâm devletlerindeki tepkileri, Rus tahakkümüne karşı ayaklanmalar. Başkurt kıyımları, Kazan ili Müslümanlarının ekonomik ve sosyal durumları, Kazan Türklerinin kültür durumu, Kazan ilinde "Misyoner"lerin faaliyeti başlıklarında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Tarih; İdil-Ural Bölgesi; Kazan Hanlığı; Başkut İli; Rus İşgali

Tam Metin:

PDF