Erythrai’da Bulunan Paralar

Cevdet BAYBURTLUOĞLU

Öz


Makalede, 1965 yılında yapılan kazılar sonucu Erythrai'da bulunan Bizans sikkeleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arkeoloji; Nümizmatik; Sikke; Bizans Sikkeleri

Tam Metin:

PDF