Bartın’da Nüfus ve Ekonomik Faaliyetler

Mecdi EMİROĞLU

Öz


Makalede, Bartın’da nüfus ve ekonomik faaliyetler; Toprakların Bölünüşü ve Oranları, Tarım Topraklarının Oranı ve Dağılışı, Yetiştirilen Ürünler, Hayvancılık, Orman ve Tahribi, Nüfus, Bartın Çayı ve Ekonomik Değeri, Sulama, Bartın Gemiciliği, Bartın Limanı, Balıkçılık başlıklarında ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Karadeniz Bölgesi; Bartın; Tarım; Hayvancılık; Balıkçılık

Tam Metin:

PDF