Amarna Arşivindeki Babil Mektupları

Füruzan KINAL

Öz


Amarna çağında (M. Ö. 1400 - 1350) Babil’de Kaslar (III. Babil) sülalesi, Mısır’da ise XVIII. sülale hakimdi. Kaslar Babylonia'ya Karaduniaş diyorlardı. Babil mektupları, bütün Önasyaya hakim olan Pax Egypticum sayesinde, birbirinden o kadar uzak olan iki eski medeniyet merkezi, Mısır ve Babil devletleri arasında büyük bir dostluk bulunduğunu gösterir. Bu dostluk ilk defa ne zaman kurulmuş, nasıl gelişmiş ve ne zaman sona ermişti? Makalede, bu sorunun yanıtı için öncelikle Mısır arşivinde bulunan 14 Babil mektubunun tarihlenmesi gerektiğinden söz edilmiş ve konu; Babil mektuplarının kronolojisi, "P" Kroniği, Sinkronistik Tarih, Babil mektuplarındaki Babilli ve Mısırlı prensesler, Mısır - Babil elçileri başlıklarında incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Babil Uygarlığı; Mısır Uygarlığı; Kil Tablet Mektuplar; İlkçağ Arşivleri; Amarna Arşivi

Tam Metin:

PDF