Birinci Nikola ve Türkiye’nin Paylaşılması Meselesi

G. H. BOLSOVER, Yuluğ Tekin KURAT (Çev.)

Öz


Makalede, 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Avusturya ve Rusya gibi büyük devletlerin, başta Rus Çarı I. Nikola olmak üzere dönemin politikacı ve devlet başkanlarının, hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlıyı paylaşma planları ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı Devleti; Osmanlı - Rus İlişkileri; I. Nikola; Türkiye'nin Paylaşılması

Tam Metin:

PDF