XIV-XVI. Asırlarda Türk-İspanyol Münasebetlerine Toplu Bir Bakış

Muzaffer ARIKAN

Öz


Makalede, Türklerin XIV-XVI. yüzyıllarda İspanyollarla kurdukları siyasi ve ekonomik ilişkiler, deniz hakimiyeti rekabeti, savaşlar ve antlaşmalara yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Doğu Roma İmparatorluğu; Batı Roma İmparatorluğu; Türklerin Anadolu’ya Gelişi; Türk-İspanyol İlişkileri

Tam Metin:

PDF