Batu Han’ın Rusya Seferi ile İlgili “Ryazan’ın Batu Han Tarafından Yakılıp Yıkılması Hikayesi”

Altan AYKUT

Öz


Ryazan Hikayesi, İgor Destanı’ndan sonra eski Rus edebiyatının en önemli destanı sayılmakla birlikte, Aziz Nikola kilisesinde yazılmış olan bu eser, Rus edebiyatının, özellikle kilise çevresinde yangın bir edebi tür olan hagiographie’den oldukça etkilenmiş, tarihi olayların dini görüş açısından değerlendirildiği efsanevi bir savaş hikayesi’dir. Eski Rus edebiyatının önemli savaş hikâyesi, Batu Han’ın 1237 yılında “Ryazan’ın Hikayesi”dir. Yazıldığı tarih tam olarak belirlenememiş olan “Ryazan’Hikayesı”nin elde bulunan en eski kopyası, XVI. yüzyılın ikinci yarısına aittir. Makalede, Batuhan tarafından yağmalanan Ryazan’ın Türk ve Rus tarihleri açısından önemi ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Batu Han; Ryazan Hikâyesi; Destanlar; Rus Edebiyatı

Tam Metin:

PDF