Phrygia ve Demir Devrinde Anadolu Kavimleri

Ömer ÇAPAR

Öz


Eski batı topraklarından çıkıp Eski doğu dünyasında -Anadolu’da- kendilerine yurt arayan, Hint-Avrupa dil ailesine mensup Phrygler, eski Anadolu kültürünün oluşumunda önemli rol oynayan kavimlerden biridir. Çevirisi yapılan bu çalışmada, Phryglerin yaşam kültürlerine, dillerine, dinlerine ve komşularına değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Phrygia; Demir Devri; Eski batı; Eski doğu; Demir Çağı

Tam Metin:

PDF