İngiliz Yazar Miss Pardoe’nun Gözüyle Küçüksu Çeşmesi

Sema ÇİĞDEMOĞLU

Öz


İngiliz Yazar Miss Pardoe, 1835 yılında İstanbul’a gelmiş; 1836’da “City of the Sultan”, 1938’de “Beauties of the Bosphorous” adlı eserlerini yazmış ve İstanbul’un güzelliklerinden bahsetmiştir. Bu arada “Küçüksu Çeşmesi” ile ilgilenmiş ve görüşlerini şiirlerle dile getirmiştir. Avrupalılar tarafından “Asya’nın Tatlı Suları” olarak adlandırılan Küçüksu vadisi, şöhretini, Kâğıthane vadisi gibi uzun ve sık yapraklı ağaçlar arasından akan temiz bir derecikle ikiye bölünmüş olmasına borçludur. Bu dereciğin, titreşen suyu Boğaz’ın dalgalarına ulaşır. Anadolu Hisarı veya Asya Kalesi, derenin denize ulaştığı yerde yükselir. Makalede, Miss Pardoe’ın Küçüksu Çeşmesi hakkındaki duygu ve düşünceleri aktarılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Miss Pardoe; İngiliz Edebiyatı; İstanbul; Küçüksu Çeşmesi

Tam Metin:

PDF