Fonolojik İstatistik Yoluyla Karşılaştırmalı Bir Üslup Araştırması (Karl Bühler-Grimm Kardeşler)

İclal ERGENÇ

Öz


Makalede, Karl Bühler'in "Sprachtheorie"si ile Grimm Kardeşler'in "Kinder - und Hausmarchen" kitaplarındaki üslûpları fonolojik istatistik yolu ile karşılaştırılmıştır. Araştırma, kelimeler ve fonemler üzerinde yapılmış; her iki yazardan da 200'er kelime alınmış ve fonemleri saptayabilmek amacıyla bütün kelimeler fonolojik yazılışı ile gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Dilbilim; Fonoloji; Fonolojik İstatistik; Fonem; Ses; Sprechakt; Anlatım Özellikleri

Tam Metin:

PDF