Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Bulunan Üç Tablet

Cahit GÜNBATTI

Öz


1980 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından ikisi zarfta olmak üzere, üç tablet satın alınmıştır. Bunlar, Kayseri-Ağırnas'ta oturan bir yakınının mirası arasında bulunduğunu ifade etmiştir. Ağırnas kasabası, Kayseri'nin 20 km. kadar kuzey-doğusunda; Eski Asur çağına ait olan ve Kapadokya tabletleri olarak anılan binlerce çivi yazılı tabletin ortaya çıkarıldığı Kültepe’ye çok yakın bir mesafede bulunmaktadır. Çalışmada, Müze'de 14-1-80; 14-2-80 ve 14-3-80 envanter numaraları ile kayıtlı olan bu belgelerin, transkripsiyon ve tercümeleri yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Kültepe Tabletleri; Kapadokya Tabletleri; Anadolu Medeniyetleri Müzesi; Arkeoloji; Anadolu Uygarlıkları; Mezopotamya Uygarlıkları

Tam Metin:

PDF