Gottfried von Strassburg’un “Soylu Kalpler” Dünyası

Battal İNANDI

Öz


Ortaçağ klâsik Alman edebiyatının sınırlarını aşarak takip eden yüzyıllarda edebiyat ve sanat alanında motif olma özelliğini koruyan eser, Gottfried von Strasburg'un "Tristan und Isolde" romanıdır. Şairin tek eseri olan bu manzum roman, çeşitli yönleriyle filolojik araştırmaların konusu olmuş ve çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Çalışmada, şairin anılan eserinde üzerinde durduğu önemli kavramlardan biri olan "edele herzen" (soylu kalpler) kavramından yola çıkarak, bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Gottfried von Strassburg; Evlilik; Aşk; Sadakat; "Soylu Kalpler"; Alman Edebiyatı

Tam Metin:

PDF