Fransa’da İhtisas Yapmış Olan Türk Hekimlerinden Bazıları

Esin KAHYA

Öz


Yurt dışında uzmanlık almış olan hekimlerimiz genellikle ihtisaslarını bitirip, ülkemize yararı dokunabilecek konularda çalışmalar yapmışlardır.  İsmail Paşa, İbrahim Şevki, Şemsi Şerif Efendi, Hasan Zühtü Nazif, Hayrettin Paşa, Feyzi Hasan, Hasan Mazhar, Bahaeddin Şakir, Hamdi Aziz, Esat Işık, Rıfat Hüsameddin, Cemil Topuzlu, Cemil Paşa, Server Kamil gibi Türk doktorlarımız hem Fransa’da hem de diğer ülkelerden edindikleri bilgileri Osmanlı Devleti’nde uzun süre çeviriler yaparak devlete yararlı çalışmalarda bulunmuşlardır. Makalede, bu kapsamda Fransa’da eğitimlerini tamamlamış Türk doktorlar hakkında bilgiler verilmiş, Türk tıbbına yaptıkları katkılar anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Osmanlı’da Tıp Eğitimi; Tıp; Halk Sağlığı; Mikrobiyoloji; Patoloji; Bakteriyoloji; Fransa’da Tıp Eğitimi

Tam Metin:

PDF