Fars Dili ve Edebiyatında Nesir Türleri ve Üslup Özellikleri

Saadettin KOCATÜRK

Öz


Makalede, Fars Dili ve Edebiyatı'nın nesir türlerine, bu türde öncülük etmiş bilim insanlarına, sanatçılara ve eserlerinin üslup özelliklerine değinilmiş, ayrıca Farsça Makâmecilik, Fars Edebiyatı'nda Mektuplar ve Mektup Yazarlığı da incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Fars Dili; Fars Edebiyatı; Nesir Türleri; Üslup; Melikû’ş- Şuarâ; Bahar; Makamecilik; Mektup Yazarlığı

Tam Metin:

PDF