Az-Zamahşari’nin "Atvak Az-Zabah" Adlı Eserinden Örnekler

İnci KOÇAK

Öz


Abü’l-Kasım Mahmud az-Zamahşari, 1074 yılında Harzem’de, Zamahşar adlı bir köyde dünyaya gelmiştir. Uzun süre Mekke’de kaldığı için, “Carullah (Tanrı’nın komşusu)” lâkabını alan Zamahşari, tefsir, hadis, dilbilgisi, edebiyat, felsefe vb. alanlarında, büyük ün kazanmış bir Türk bilginidir. Harzemşahlar çağında yaşayan Zamahşarî, “Fahr-ı Harzem” lâkabını da kazanmıştır. Zamahşari, 1143 yılında, Harzem'in eski hükümet merkezlerinden, Curcaniye'de ölmüştür. Zamahşarî'nın, "Atvak Az-Zabah" eseri, öğüt verici niteliktedir. Yüz makaleden oluşan eser, Said ve Zihni Efendiler tarafından, 1290/1873 yılında, Osmanlıca’ya çevrilerek, İstanbul'da, Amire Matbaası'nda basılmıştır. Makalede, "Atvak Az-Zabah" adlı eserden örnekler verilmektedir.

Anahtar Sözcükler


Arap Edebiyatı; Atvak az-Zahab; Zamahşari; Carullah

Tam Metin:

PDF