Cumhuriyet Döneminde Devlet-Tiyatro İlişkisi

Tahsin KONUR

Öz


Atatürk yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken sanata, yazına ve özellikle tiyatroya gereken önemi vermiştir. Cumhuriyetle birlikte devlet – tiyatro ilişkisi güç kazanmıştır. İlk dönemlerde ödenekli tiyatrolar ortaya çıkmış; 1927-1928 yılları, Darülbedayi-i Osmani için bir dönüm noktası olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Sanayi-i Nefise Müdürlüğü ve Sanayi-i Nefise Encümeni kurulmuştur. 1 Aralık 1949’da yürürlüğe giren yönetmeliğe göre Şehir Tiyatrosu'nun, İstanbul Belediyesi'ne bağlı bir katma bütçe ile yönetilen bir sanat kurumu olduğu ifade edilmiştir. 1976'da çıkan yönetmelik ile Şehir Tiyatroları beş bölüme ayrılmıştır. Zamanla tiyatro alanında yenilikler yapılmış, yeni politikalar geliştirilmiş, tiyatronun yaygınlaştırılması yönünde çaba gösterilmiş ve "Bölge Tiyatroları’’ düşüncesi ortaya konmuştur. Makalede, bu gelişimlere, tiyatro sansürüne ve tiyatro denetimine değinilmiş; devletin tiyatro eğitimine katkısı bağlamında Devlet Konservatuvarı ve üniversitelerde "Tiyatro Eğitimi’’ konuları ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Tiyatro; Tiyatro-Devlet İlişkisi; Şehir Tiyatroları; Bölge Tiyatroları; Devlet Tiyatroları; Tiyatro Eğitimi; Türk Tiyatrosu

Tam Metin:

PDF