İtalyan Gerçekçiliği (Verismo)

Durdu KUNDAKÇI

Öz


Coşumculuk (romantizm) İtalya’da 19. yüzyılın ilk yarısında damgasını vuran ve her anlamda büyük bir yenileme isteği uyandıran bir akımdır. Coşumculuk bazı alanlara göre farklı adlar alabilmektedir; Felsefe alanında Olguculuk (Pozitivizm), yazın alanında Gerçekçilik (it.Verismo), Tarih alanında Betiksel (Filolojik) ya da Tarihsel Yöntem gibi adlar almaktadır. İtalya’da yazın alanında coşumculuğa olan tepki oldukça serttir. Bu çalışmada, o dönemin sosyal durumu ve o dönemdeki yazar ve/veya bilim adamı ve düşünürlerine, İtalyan gerçekçiliğinin en büyük temsilcisi sayılan Sicilyalı G. Vergo’nun roman, öykü, tiyatro ve opera alanındaki yapıtlarının nicelik ve nitelik bakımından içeriklerine değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Coşumculuk (Romantizm); Olguculuk; Verismo; Gerçekçilik; G. Vergo; Pozitivizm; İtalyan Edebiyatı

Tam Metin:

PDF