Hunların Doğuda Siyasal Üstünlük Dönemi (M.S. 25-46)

Ayşe ONAT

Öz


Makalede, M.S. 1. yüzyılda Orta Asya’da büyük bir imparatorluk kurmuş olan Hunların en parlak dönemi olan Mete Han Dönemi'ne ve bu dönemdeki sosyal, siyasi ilişkilere ve ekonomik olaylara yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Hun Tarihi; Mete Han; Hun-Çin İlişkileri; Orta Asya Türk Tarihi; Çin Uygarlığı

Tam Metin:

PDF