Buzulların Jeomorfolojik Yönden Klasifikasyonu

Ayhan SÜR, Özdoğan SÜR

Öz


Buzulların sınıflandırılmasındaki en önemli etkenler, sıcaklık ve basınçtır Birçok bilim adamına göre etkileri sınıflandırmada, farklı jeomorfolojik özellikler de göz önüne alınmalıdır. Buzulların genel itibariyle sınıflandırılması: Yüzey sıcaklığının mevsimlik veya daha uzun bir periyoda ait değişmeleri, buzulun kalınlığına ve buz altındaki jeotermal ısı akımına bağlıdır. Robin’e göre, az da olsa yüzeyde bir akümülasyon içteki sıcaklığı etkilemektedir. Nye ise, buzulu, stabil farzederek, muhtelif derinliklerdeki muhtemel sıcaklıkları hesaplamış, Jeotermal ısı akımının senede 38 cal/cm2 olduğunu düşünerek, buz kütlesinin tabanında l°C/4,4 m. lik bir gradyandan söz etmiştir. Yine, Nye’e göre, diğer bir ısı kaynağı da, buzulun tabanında kayma esnasında sıkışma veya gerilme sonucu meydana gelen çatlamalardır. Bu bağlamda çalışmada, dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan buzulların jeomorfolojik yönden nasıl sınıflandırıldıkları örneklerle incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Buzullar; Sınıflandırma

Tam Metin:

PDF