Asur Siyasi Tarihinin Ana Devreleri

Hüseyin SEVER

Öz


Makalede, Asur tarihinde Eski Asur Çağı, Orta Asur Çağı ve Yeni Asur Çağı incelenmiş, Asur devletini kuran, imparatorluğa dönüşme sırasında katkıda bulunan devlet liderleri ve devlet adamları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Asurlar; Mezopotamya; Eski Asur Çağı; Orta Asur Çağı; Yeni Asur Çağı; Elamlar; Mezopotamya Uygarlığı

Tam Metin:

PDF