"Hanhaniiai" Fiilinin Anlamı Üzerinde Bir İnceleme

Aygül SÜEL

Öz


Boğazköy metinleri içerisinde Tapınak Görevlilerine verilen direktifleri kapsayan KUB XIII 4 no’lu metin ve duplikatlar üzerinde yapılan çalışmalarda, başında izah çivisi (Glossenkeil) bulunan "hanhaniiai" fiiline rastlanmıştır. Makalede, başka bir metin yerinde karşılaşılmayan bu fiilin anlamı üzerinde, yorumu oldukça zor olan bu direktif metinlerinin daha anlaşılabilir bir hale gelmesi amacıyla, metin içerisinde geçtiği yerler üzerinde inceleme yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Boğazköy Metinleri; Duplikatlar; Hanhaniiai; Hitit Dili; Hitit Uygarlığı; Anadolu Uygarlıkları; Çivi Yazısı

Tam Metin:

PDF