Gogol’ün Yapıtlarında Memur Tipleri

Aydın SÜER

Öz


Rus edebiyatının dünyaca ünlü yazarı Gogol, yazarlık serüveninden önce Petersburg’da bir devlet dairesinde memurluk yapmıştır. Bu nedenle Gogol, eserlerinde memur tiplemesi üzerine yoğunlaşmıştır. Makalede, Gogol’un önemli eserlerinden olan “Müfettiş” komedisi, “Palto” ve “Bir Delinin Hatıra Defteri” öykülerinde yer alan memur tipleri üzerinde durıulmuş ve bu tiplerin karakteristik özellikleri, karşılaştırmalı ve eleştirel bakış açısı ile ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Gogol; Rus Edebiyatı; Roman; Komedi; Öykü; Memur Tiplemeleri

Tam Metin:

PDF