XIX. Yüzyıla Kadar Macar Edebiyatında Türkler

Vural YILDIRIM

Öz


Macar Edebiyatı’nda Türklere, ilk kez “tarihsel şarkılarda” yer verilmiştir. XVI. ve XVII. yüzyılda yazılan Epik şiirler arasında yer alan bu şarkılar, gezgin şairler ya da Latin kültürüne sahip olanlara “Lavta” eşliğinde çalınıp, söylenmiştir. Makalede, söz konusu dönemde şarkı söyleyen, oyun yazan, yazar, şair ve bilim insanlarına değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Macar Edebiyatı, Latva; Türk-Macar Edebiyat İlişkisi; Epik Şiir; Şarkı

Tam Metin:

PDF