Ahmad Şavkî

Azmi YÜKSEL

Öz


Modern Arap şairlerinden Ahmad Şavkî (1868-1932), Arapların Shakespeare’i olarak tanınmaktadır. Ahmad Şavkî, şiirlerinde Mısır’daki yaşamından kesitler sunarken, sosyal hayatın hemen hemen her kesimine hitap etmeye çalışmış, ancak kullandığı dil açısından eski deyim ve terimleri kullanmaktan  vazgeçememiştir. Eskinin büyük şairlerinin etkisinde kalmış bir reformist olmasına rağmen, kendisine ait bir yazı üslubu geliştirmiştir. Uslubunun en göze çarpan özelliği, Arap dilinin müzikal potansiyelini ustaca kullanmasıdır. Bu çalışmada, Ahmad Şavki’nin karakteristik özelliklerine, şair yönüne ve şiirlerinin içeriğine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Ahmad Şavkî; Modern Arap Edebiyatı; Arap Şiiri

Tam Metin:

PDF