Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Bilimsel Araştırmalara Ayrılan Bütçesi ve Gerçek Harcamaları (1973-1981 Yılları)

Zehra YAŞIN DÖKMEN

Öz


Çalışmada, 1973-1981 yılları arasında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne araştırma ve geliştirme faaliyetleri için ayrılan bütçenin söz konusu yıl aralıklarına göre dağılımı, artış ve azalışların nedenleri, Türkiye’deki toplam üniversite harcamalarına göre oranları konularına tablo ve değerlendirmeler ışığında değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri; Bilimsel Araştırmalar; AR-GE Bütçeleri; Ankara Üniversitesi; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Genel Bütçe Ödenekleri

Tam Metin:

PDF