Türkiye'nin Su Ürünleri Üretimi

Mecdi EMİROĞLU

Öz


Makalede, dünyada nüfus artışı ve beslenme sorunu, dünya su ürünleri üretimi, yararlanma ve dağılım farklılığı ve su ürünlerinden yararlanmanın sınırlılığı konuları ele alınmış; Türkiye'nin kıyı, göl, deniz ve akarsuları ile su ürünleri, deniz ürünleri, yerli balıklar, gezici balıklar, tatlı su ürünleri ve gelişme olanakları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Su Ürünleri; Türkiye

Tam Metin:

PDF PDF