Hindistan’ın Klasik Dansları

İnci MACUN

Öz


Hindistan'da sanat, bir yaşam biçimidir ve aynı zamanda eğlendirici bir toplumsal gelişme ve ruhsal uyanıştır. Aynı şekilde, dans sanatı kutsal sayılır ve nihai gerçeğe giden yolu aydınlatmak üzere tasarlanmıştır. Bu açıdan bu çalışma, dans sanatının, ritminin ve Hindu düşüncesinin gelişimini açıklamakta ve Hindu mitolojisi, folklor, tarih, eski dinler ve geleneklerden etkilenen Bharatanatyam, Kathakali, Kathak ve Manipuri gibi dans biçimlerini betimlemektedir.

Anahtar Sözcükler


Hinduizm Tanrıları; Hinduizm Düşüncesi; Dans Biçimleri; Bharatanatyam; Kathakali; Kathak; Manipuri