Abbasi Devrinde Nesir ve Al-Hariri

Bedrettin AYTAÇ

Öz


Abbasiler Devrinde nesirde çeşitli türlerde eserler verilmiştir. Ancak bu türler içinde, bu devirde ilk defa ortaya çıkan ve orijinal bir tür olan ve bu devrin, Arap Edebiyatına kazandırdığı tür, özellikle makama (makame)’dır. al Hamazânî bu türü geliştirmiş ve edebi bir tür haline getirmiştir. Onun makamelerinde, anlatıcı İsa bin Hişâm'ın dilinden Abü'l Fath al-İskandari'nin hikayeleri anlatılmaktadır. al-Hamazani'den sonra al-Harîrî, makame türünü üslup ve şekil yönünden daha da geliştirmiştir. Onun, sayısı elliyi bulan makamelerinde, anlatıcı al-Hâriş bin Hammâm'ın dilinden Abü Zayd al-Surücî'nin maceraları anlatılır. Makamelerde, genellikle bir ders verme amacı gözetilmekte ve bundan dolayı, eğitici bir yön de bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Abbasiler; Nesir Yazı; Arap Edebiyatı; Al-Hariri

Tam Metin:

PDF