Koloni Devri Anadolu’sunda, Tarihi ve Sosyal Olayların Asurlu Tüccarlar Tarafından Tarihleme Olarak Kullanılışı

Salih ÇEÇEN

Öz


M.Ö. 2000. bin yılda Anadolu’ya ticaret yapmak amacıyla gelen Asurlu tüccarlardan kalan çok sayıda tablet bulunmuştur. Bunların büyük bölümü, ticari ve ekonomik içerikli belgelerden oluşmaktadır. Makalede,  birçok tabletten farklı olarak, Anadolu’nun tarihi ve sosyal hayatını da konu alan 2 tablet ele alınmış, transkripsiyonları yapılmış, döneminin ticari ve ekonomik yaşamı ile Anadolu’nun tarihi ve sosyal hayatına dair bilgileri yorumlanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Asurlular; Anadolu Ticaret Kolonileri; Asurlu Tüccarlar; Kültepe

Tam Metin:

PDF