Şahabeddin Süleyman’ın Tarih-i Edebiyyat-ı Osmaniyye’si Üzerinde Edebiyat Tarihi Metodu Açısından Bir Değerlendirme

Nurullah ÇETİN

Öz


Fecr-i Âtî kuşağı içinde yer alan Şahabeddin Süleyman (1885-1919), hikâye, oyun, nesir, şiir ve antoloji gibi türlerin yanı sıra estetik, pedagoji ve edebiyat tarihi alanlarında eserleri de bulunan bir yazardır. Makalede, Şahabeddin Süleyman’ın, “Târîh-i Edebiyyât-ı Osmâniyye” (1328) adlı edebiyat tarihi çalışması, edebiyat tarihi metodu açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Şahabeddin Süleyman; "Tarih-i Edebbiyyat-ı Osmaniyye"; Türk Edebiyatı; Fecr-i Ati Dönemi; Edebiyat Tarihi Metodu

Tam Metin:

PDF