Bem Cinsiyet Rolü Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması   

Zehra DÖKMEN

Öz


Bu araştırmada, Bem Cinsiyet Rolü Envanteri'nin Kadınlık ve Erkeklik ölçeklerinin geçerlik ve güvenilirliğine bakılmış; Bem Cinsiyet Rolü Envanteri'nin geçerlik ve güvenirliğini belirlemek için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğrencilerinden oluşan 100 denekle çalışılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Cinsiyet; Sosyal Kabul Edilirlik; Bem Cinsiyet Rolü; Sosyoloji; Psikoloji

Tam Metin:

PDF