Modern Mısır Tiyatrosu II

Rahmi ER

Öz


Çalışma, 1990’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  Dergisi’nin 33 (1-2) sayısında yayınlanan “Modern Mısır Tiyatrosu I” adlı makalenin devamı niteliğindedir. Çalışmada, 1875-1914 yılları arasında Mısır Tiyatrosu’na değişim ve yeni anlayışlar katan İskender Farah, Selame Hicazi ve Curc Abyad’ın, özellikle İngiliz ve Fransız edebiyatlarından yaptığı uyarlama ve çeviri oyunları ile Mısır Tiyatrosu'na yaptığı katkılar ele alınmıştır. Bunun yanı sıra 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde sözü edilen tiyatro emektarlarının öncülüğünde Mısır tiyatrosunda İslam öncesi Arap tarihi, klasik İslam tarihi ve modern İslam tarihini konu alan özgün eserlerin özellikleri ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler


Mısır Tiyatrosu; Tiyatro Uyarlamaları; Arap Edebiyatı; Mısır Edebiyatı

Tam Metin:

PDF