Kırbaşı Platosu Güneyinde Granit Topografyası Örnekleri

Gürcan GÜRGEN

Öz


Asidik karakterli lavların oluşturduğu bir iç püskürük olan granit, yer yüzeyinde meydana gelen aşınım olayları sonucunda üstlerindeki kayaçların aşındırılıp, ortadan kalkması ile yüzeye çıkmaktadır. Yüzeye çıkan granitlerin Türkiye’deki dağılışına bakıldığında; Trakya’nın kuzeyinde, Marmara Denizi’nin güneyinde, Kapıdağ ve Armutlu Yarımadası ile çevresinde, Uludağ’da, Kastamonu ve Bolu çevresinde, geniş bir yayılım alanı ile Kırşehir çevresinde, Eskişehir civarı ile Mihalıççık, Beypazarı-Ayaş arasında, Gümüşhane, Malatya, Bingöl ve Muş civarında ve nihayet en geniş yayılım alanı ile Doğu Karadeniz Bölümü’nde bulundukları bilinmektedir. Bunun yanında granit topografyası örneklerinin yaygın olarak görülebildiği inceleme alanı olan Kırbaşı Platosu’nun güneyinde, Sakarya Nehri’nin, Ankara Çayı’nı almasından hemen sonra ulaştığı Dümrek, Mahmutlar ve Kapullu köyleri civarında geniş bir kayaç yapısı bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Topografya; Kayaç Yapıları; Yeryüzü Şekilleri; Toprak Yapısı; İç Anadolu Bölgesi Topoğrafyası; Coğrafya

Tam Metin:

PDF