Sosyoloji Öğrencilerinin Sosyal Değer ve Tutumları

Aytül KASAPOĞLU

Öz


Öğrencilerin sahip oldukları değer ve tutumların belirlenmesi, sosyal psikoloji ve eğitim sosyolojisinin yanı sıra bilgi sosyolojisinin de ilgi ve araştırma alanına girmektedir. Bu araştırmada, değişik fakültelerde öğretim gören sosyoloji öğrencilerinin geçerliliği ve güvenirliği test edilmiş bir ölçek aracılığıyla sahip oldukları bazı sosyal değer ve tutumları belirlenmiş, değer ve tutum kavramları hakkında bilgi verilmiş ve aralarındaki ilişkiler tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Sosyoloji; Değerler; Tutumlar; Sosyoloji Öğrencileri

Tam Metin:

PDF