Arthur Miller’in Amerikan Rüyası İle Savaşı

Yusuf ERADAM

Öz


Bu makale, Arthur Miller’ın "Satıcının Ölümü" oyununun bir okuması üzerinden Amerikan Rüyası konusunu incelemektedir. Yazar makaleye demokrasi, özgürlük, başarı gibi Amerikan ideallerine kısa bir giriş yaparak başlar ve bu idealler ile bunların oyundaki yansımaları arasında paraleller çizer. Amerikan başarı miti, Miller’ın yeni trajik kahramanının hataları ve sıradan insanın ölümü ve başarısızlığına dair ahlaki sorular Amerikan Rüyası’nın sosyal bir eleştirisi ile Miller’ın diğer oyunlarına göndermelerle incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Arthur Miller; "Satıcının Ölümü"; Amerikan Rüyası; Amerikan İdealleri; Trajik Kahraman