Arap Atasözleri

İnci KOÇAK

Öz


Atasözleri, nitelikleri bakımından, belirli bir kişinin sözü sayılmamakla beraber, Araplar bunları birtakım kişilere atfetmeye çalışmışlardır. Şairlerin divanlarında da, manzum olarak bazı atasözlerine rastlanmaktadır. Arap atasözleri arasında, hemen her ulusta bulunan ilke niteliğindeki sözler de yer almaktadır. Atasözlerinin bir bölümü de olaylara dayanmaktadır. Ayrıca, "karşılaştırma" ile elde edilmiş atasözleri de vardır. Çalışmada, Arap atasözleri ele alınmış ve dilimizdeki benzer atasözleri ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Arap Edebiyatı; Arapça; Arap Atasözleri; Türk Atasözleri

Tam Metin:

PDF