İhtiyarlık Psikosomatiği ve Kültürel Nitelikleri

H. Ahmet MADEN

Öz


İhtiyarlığın sosyo-kültürel niteliklerini ve özelliklerini ele alan antropolojik bir disiplinden söz etmek mümkündür. Adı, ihtiyarlık veya yaşlılık antropolojisi olabilir. İhtiyarlık psikosomatiğinin kültürel niteliklerini araştırmaya yönelen bu çalışmada, ihtiyarlık ve ihtiyarlığın kültürel özellikleri, kültürün ve toplumun ihtiyara bakış açısı ve ihtiyarların kendilerine bakış açısı ele alınmıştır. Araştırma, Yeşilhisar/KAYSERİ ilçesi ve en az onbeş yıldır Ankara'da yaşayan Yeşilhisarlılar üzerinde, 1990 yılında ilçe ve kent ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. İhtiyarları temsilen, altmış yaşın üzerindeki kişilerle görüşülmüş, toplumun bakış açısını saptayabilmek amacıyla, ihtiyarların, çocukların ve altmış yaşın altındaki kişiler örnekleme alınmış, kadın ve erkek sayısı eşit tutularak, cinsiyete göre farklılaşma eğilimleri de saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Psikoloji; Sosyoloji; İhtiyarlık; Bunama; Sosyal Yaşam

Tam Metin:

PDF