Türkiye - Yunanistan İlişkileri ve Kıbrıs

Bülent ECEVİT

Öz


Bu yazı, Türkiye’nin önemli siyasi figürlerinden Bülent Ecevit’in, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde yaptığı konferans metnidir. Konferansta, Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi ilişkiler değerlendirilmiş, Kıbrıs sorununun gelişim süreci, Barış Harekâtı ve sonuçları irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler


Siyasi İlişkiler; Türkiye - Yunanistan; Kıta Sahanlığı; NATO; Ege Denizi; Deniz Hukuku; Uluslararası Hukuk; 12 Ada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; Barış Harekatı

Tam Metin:

Başlıksız PDF