Küçük Osmanlı Şehri Ankara’nın Modern Türkiye’nin Batılı Başkentine Dönüşümünde Tiyatronun Rolü

Ayşegül YÜKSEL

Öz


Makalede, Ankara’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin modern şehrine dönüşmesinde ve modern Türk tiyatrosunun bu şehirde oluşmasındaki sosyal ve kültürel ilişki incelenmiştir. Ayrıca, Ankara’nın, modern burjuvazi tiyatronun doğduğu saray tiyatrosundan yoksun olan ve feodal aristokratik altyapıdan oluşamayan bir şehir olması üzerinde durulmuş, Ankara’nın başkent olması ve Türk tiyatrosunun bu şehirde kurulması, 1923’te kurulan genç Cumhuriyetin önderlerinin desteklediği sosyal, politik ve kültürel reform olarak açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler


Türk Tiyatrosu; Tiyatro Reformu; Ankara