Kazova’nın İklim Özellikleri

Ali ÖZÇAĞLAR

Öz


Orta Karadeniz bölümünün İç Anadolu'ya komşu geçiş alanında yer alan Kazova'nın iklimi üzerinde Samsun güneyindeki dağlık sahanın topoğrafik durumu etkili olmaktadır. Kıyıda Samsun gerisinde 850 metreye kadar alçalan ve güneyde Kazova'ya doğru ancak 1600 metreye yükselen dağlar, Doğu Karadeniz bölümü dağlarının aksine, kıyı ile iç kesimler arasında önemli bir set oluşturmazlar. Ayrıca, Yeşilırmak, bu bölümdeki fazla yüksek olmayan dağları kuzey-güney doğrultusunda kesmektedir. Bu sebeple, Karadeniz'in ılıman ve nemli etkileri dağlık sahayı kolayca aşarak veya Yeşilırmak vadisini izleyerek Kazova'ya doğru sokulmaktadır. Böylece, Kazova'da hem Karadeniz, hem de iç Anadolu bölgesinin iklim özellikleri hüküm sürer. Makalede, bahsedilen bu durumu doğrulamak için, Kazova'ya en yakın Tokat ve Turhal meteoroloji istasyonlarının sıcaklık ve yağış değerleri, kuzeyde Samsun, Amasya; güneyde Sivas ve batıda Zile ile Çorum verileriyle karşılaştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; İklim; Orta Karadeniz Bölümü; Karadeniz Bölgesi; Kazova; Meteorolojik Ölçümler; Yağış; Sıcaklık

Tam Metin:

PDF