Tepecik Ortaçağ Popülasyonunda Konjenital Bir Hastalık: Kalça Çıkığı

Ayla SEVİM

Öz


Makalede, Tepecik Höyük Popülasyonu üzerindeki çalışmalar sırasında ele geçen ve doğuştan kalça çıkığı saptanan 50 yaşlarında iki kadın bireye ait iskelet materyalinin inceleme sonuçlarına yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Paleoantropoloji; Paleopatoloji; Tepecik Höyüğü; Kalça Çıkıklığı; Konjenital Hastalıklar

Tam Metin:

PDF