Marina Carr’ın “By the Bog of Cats...” Adlı Oyununda Hester Swane’ın Psikolojik Otopsisi

Kübra VURAL ÖZBEY

Öz


Günümüzde önemli bir İrlandalı oyun yazarı olan Marina Carr (1964), oyunlarında kadınların farklı deneyimlerini göstererek dikkat çeker. The Mai (1994), Portia Coughlan (1996) ve By the Bog of Cats… (1998) adlı oyunlardan oluşan Midlands üçlemesi, farklı derecelerde saldırganlık ve şiddetle donatılmış alışılmadık anne tasvirleriyle İrlandalı okuyucu/izleyici üzerinde büyük bir etki yarattığından yazarın kariyerinin merkezindedir. Midlands üçlemesinin son oyunu olan By the Bog of Cats… İrlanda sınırlarını aşarak daha çok izleyiciye ulaştığından daha da başarılıdır. Bu oyun Hester Swane tasvirinde mükemmel annelik mitini reddederken, Carr anne karakterinin kişisel sorunlarını ve isteklerini öne çıkarır ve okuyucu/izleyicisini Hester’in farklı türdeki şiddetiyle şaşırtır. Bu anne kızının babası onu terk edince ve başka bir kadınla evlenmeye karar verince zorda kalır. Yedi yaşındayken kendisini terk eden ve Midlands bataklığına geri döneceğine söz veren annesini bekleyen Hester toprağından ve kızından ayrılmak istemez. Bu onu farklı türde şiddete sürükler; öyle ki, kızını bile öldürür ve intihar eder. Bu çalışma, Hester’in şiddeti ve özellikle intiharı ardındakini incelemeyi ve başkarakterin intiharını bir kişinin ölümünü, ölmeden önceki sorunları, duyguları ve düşünceleri bağlamında inceleme süreci olan psikolojik otopsi bağlamında vurgulamayı amaçlar.

Anahtar Sözcükler


Marina Carr; “By the Bog of Cats…”; İrlanda Tiyatrosu; Psikolojik OtopsiDOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.12