Platon Felsefesinde Kötülük Problemi

Ülker ÖKTEM

Öz


Bilindiği üzere, felsefede problemler, felsefenin yapısı gereği, ezeli ve ebedi olup, çözüm şekillerinden daha önemlidir. Bu problemlerden birisi de, kötülük problemidir. Bu makalede, felsefe tarihinde ilk kez büyük Antik Yunan filozofu Platon tarafından ele alınmış olan kötülük problemi incelenmiştir. Bu problem, daha sonra, başta Epikuros olmak üzere, hemen hemen her çağda, hem filozofları hem de teologları oldukça meşgul etmiştir.

Anahtar Sözcükler


Felsefe Tarihi; Platon; Kötülük Problemi; Filozof; Teolog

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.33171/dtcfjournal.2018.58.1.30