Espri Hakkında

Cemil GÖKER

Öz


Fransızcadaki “esprit” kelimesinden dilimize geçmiş olan bu kelime, Latince'deki “spiritus” kelimesinden gelmekte ve ruh, zekâ anlamlarını taşıdığı gibi, ince, hünerli, parlak düşünce anlamına da gelmektedir. Çalışmada, "Espri" kelimesinin bu son anlamı ele alınarak, özellikleri belirtilmiş; kelimenin etimolojisi, anlam ve kullanılırlık açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler


Espri; İronie; Esprit

Tam Metin:

PDF