Fuzuli Hakkında Bir Doktora Çalışması

Hande DEMİREL

Öz


Makalede, Fuzuli'nin sanat ve fikirlerinden örnekler verilerek, Doğu edebiyatındaki önemini değerlendirmeye çalıştığı temaları tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Fuzuli; Fuzuli-Sanat; Fuzuli-Düşünceler