Yabansal Besin Bitkilerinin Ekonomik Coğrafi Önemi

Süleyman ARISOY

Öz


Bu araştırmada besin maddesi olarak kullanılan yaban bitkilerin ekonomik coğrafya açısından önemi ele alınmıştır. Araştırmada yabanıl otların (Wilder Flora) sosyo-ekonomik, nutrition, insan sağlığı, etnolojik, folklorik ve prohistorik (prehistoric) yönlerine de değinilmiştir. Bu arada ekonomik değeri olan bitkilerin çeşitli sınıflamaları da yapılmıştır. Araştırmada ele alınan konular şunlardır: Prehistoryada insan bitki ilişkileri; Ekonomik Coğrafyada coğrafi-determinizm ve toplumların beslenme ilişkileri; Besin açısından ilkel etnilerde insan-bitki-besin ilişkileri; Dünyadaki kültür bitki alanları, sınıflama ve flora alemi; Türkiye bitki coğrafyasının genel durumu; Türkiye kıyı bitkileri; Bitki ekonomik coğrafyasının tarihçesi ve Anadolu; Bitki soylarının meydana gelmesi ve kaynakların zenginliği; Yabansal ve kültür besin bitkilerin önemi; Nutrition ve dinsel, batıl inanış, büyüsel davranışlarda bitkiler; Nutrition açısından bitkilerdeki vitamin değerleri ve vitamin C’nin meydana gelmesindeki coğrafi faktörler; Ada ve halklarının bitki - flora ilişkileri ve bitkisel beslenmeleri; Bitki ekonomik coğrafyasının amaçları; Gıda, nüfus ilişkilerinin genel durumu ve önemi; Çağımızdaki modern tarım teknolojisinde yapılan geliştirme çalışmaları; Anadolu'da ve Ege, Akdeniz adalarında yenen, yemek yapılan yabansal ve diğer bitkiler.

Anahtar Sözcükler


Coğrafya; Ekonomik Coğrafya; Bitkiler; Yabanıl Bitkiler; İnsan Sağlığı; Türkiye

Tam Metin:

PDF