Eleştirinin Kötü Yolları, Çevirinin Kötü Yolları

Salâh BİRSEL

Öz


Çalışmada, Salâh Birsel’in Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi’nin Ocak-Haziran 1968 sayısında Mualla S. Genez’in kaleme aldığı bir yazıya yaptığı eleştiri yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler


Eleştiri; Mualla S. Genez

Tam Metin:

PDF