Silvia, Maria Bionda ve La Tessitrice

Paolo ANGELERI

Öz


Silvia, Maria Bionda ve La tessitrice İtalyan edebiyatının önemli kadın anlatıları olarak karşımıza çıkar. Leopardi’nin Silvia’sı, Carducci’nin Maria Bionda’sı ve Pascoli’nin La Tessitrice olarak adlandırdığı aşkı. Leopardi, Carducci ve Pascoli’nin temel kadın anlatılarını ele alan bu çalışmada, kadın figürü, kadının nitelikleri ve şairlerde uyandırdığı duygular, özellikle renk öğesinden faydalanarak incelenmiştir. Şairler arasında karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılarak, kadın anlatısının ve aşkı ele alışın değişimleri de gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu çalışma, XIX. Yüzyıl İtalyan şiirinde kadın figürünün genel bir panoramasını sunmaktadır.

Anahtar Sözcükler


İtalyan Edebiyatı; Kadın Figürü; Aşk; Renk